Tuesday, September 24, 2013

BUKU #7 - Al Amru Bil Ma'ruf Wa An Nahy 'Anil Munkar
Ini adalah kitab yang nipis / kecil yang mengandungi ilmu2 yang sangat besar dan agung. Ia adalah susunan Al-Imam Abu Bakr Al-Khallal (w. 311 H) yang merupakan seorang rawi ternama bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.

Naskhah ini mengandungi dua kitab (atau lebih sesuai dikatakan dua bahagian) sebenarnya.

Bahagian pertama berkenaan Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar. Berisi perkataan2 Rasulullah dan Salafussoleh yang sangat patut kita berteladan kepada mereka.

Di sana dibahaskan apakah kriteria munkar yg patut diubah, bagaimana mahu mengubah, siapa yg patut mengubah, apa kriteria yang patut ada bagi yang mahu mengubah dan lain2 lagi. Ringkasnya semua yang bersangkut paut dengan hal itu mempunyai syarat2 dan keadaan yang perlu diteliti.

Bahagian kedua kitab ini pula adalah bahasan mengenai membaca Al-Quran di kubur, boleh atau tidaknya, harus atau sebaliknya, bid'ah atau apa? Membaca bahagian ini akan melapangkan dada dan memadamkan sengketa pendapat2 yang bermunculan sekitar hal ini oleh sebahagian orang yang ...

Melalui kitab kecil ini secara keseluruhannya dapat kita perhatikan ketelitian para Salaf dan sikap mereka yang berpandu ilmu. Sungguh benar sekali bahawa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Semata-mata semangat tanpa ilmu yang benar boleh jadi bakal membuatkan kita tergeleceh dari jalan yang benar.

Semoga Allah memandu kita semua ke jalan yang benar. Amin.


No comments: