Thursday, April 25, 2013

YANG KEENAM...


Dari SINITelah menulis Imam As Suyuti rahmatullah ‘alaih di dalam muqaddimah kitab Tarikh Khulafa ( cet pertama 1988, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah, Lubnan; m/s 15 dan 16 ) pada fasal : hal-hal yang berselerakan di dalam biografi....

Telah berkata Ibnul Jauzi rh; telah menyebutkan Ash Shuli rh bahawa manusia mengatakan:
“setiap pemimpin yang keenam akan dijatuhkan / dipecat / digulingkan”. 

Berkata ( Imam Ibnul Jauzi rh ): "Maka aku memerhatikan dengan saksama tentang hal ini, lalu aku kehairanan ( dengan kebenaran perkataan tersebut )!".

Urusan pemerintahan berada di tangan (1) Nabi kita SAW, kemudian (2) Abu Bakr r.anh, kemudian (3) Umar r.anh, kemudian (4) Usman r.anh, kemudian (5) Ali r.anh, kemudian (6) Al Hasan r.anh, lalu beliau dijatuhkan.[1]

Kemudian
1.     Muawiyah r.anh,
2.     Yazid bin Muawiyah,
3.     Muawiyah bin Yazid,
4.     Marwan,
5.     Abdul Malik bin Marwan,
6.     Ibn Zubair r.anh, lalu dia digulingkan.

Kemudian
1.   Al Walid,
2.   Sulaiman,
3.   Umar Ibn Abdul Aziz rh,
4.   Yazid,
5.   Hisyam,
6.   Al Walid lalu dia digulingkan.

Kemudian urusan pemerintahan tidak lagi teratur di tangan Bani Umayyah.

Maka memerintah pula ( daripada Bani Abbasiyah )
1.   As Saffah,
2.   Al Mansur,
3.   Al Mahdi,
4.   Al Hadi,
5.   Ar Rasyid,
6.   Al Amin, lalu dia digulingkan.

Kemudian
1.   Al Makmun,
2.   Al Mu’tashim,
3.   Al Watsiq,
4.   Al Mutawakkil,
5.   Al Muntashir,
6.   Al Musta’iin lalu dia digulingkan.


Kemudian
 1. Al Mu’tazz,
 2. Al Muhtadi,
 3. Al Mu’tamid,
 4. Al Mu’tadhid,
 5. Al Muktafi, dan
 6. Al Muqtadir, lalu dia digulingkan sebanyak dua kali kemudiannya dibunuh.

Kemudian
 1. Al Qahir,
 2. Ar Radhi,
 3. Al Muttaqi,
 4. Al Mustakfi,
 5. Al Muti’, dan
 6. At Thoi’, lalu di digulingkan.

Kemudiannya
 1. Al Qadir,
 2. Al Qaim,
 3. Al Muqtadi,
 4. Al Mustazhhir,
 5. Al Mustarsyid, dan
 6. Ar Rasyid, lalu dia digulingkan.

Tamat perkataan Ibnul Jauzi.

( Kemudian Imam As Suyuti rahmatullahi ‘alaih menyebutkan kritikan Imam Az Zahabi kepada kata-kata Ibnul Jauzi tersebut, lalu dijawab kritikan itu oleh Imam As Suyuti.)

Kemudiannya beliau (Imam As Suyuti) meneruskan:

Dikatakan sebagai tambahan kepada apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rh:

Memerintah selepas Ar Rasyid adalah
 1. Al Muqtafi,
 2. Al Mustanjid,
 3. Al Mustadhi,
 4. An Nashir,
 5. Az Zhahir, dan
 6. Al Mustanshir iaitu yang keenam, namun dia tidak digulingkan.

Kemudian Al Mu’tashim yang dibunuh oleh Tatar.
Maka itulah akhirnya kekhalifahan.


Seterusnya terputuslah ( kosonglah ) kekhalifahan selama 3 ½ tahun.
Kemudian dinaikkanlah Al Mustanshir, namun tidak sempat memerintah. Ia dibai’ah di Mesir, lalu ia mara ke Iraq lantas ditentang oleh Tatar dan dibunuh.
Lalu kerusi khalifah menjadi kosong lagi selama 1 tahun.

Setelah itu didirikan pula kekhalifahan di Mesir. Maka yang pertama memerintah adalah
 1. Al Hakim, lalu
 2. Al Mustakfi,
 3. Al Watsiq,
 4. Al Hakim,
 5. Al Mu’tadhid, dan
 6. Al Mutawakkil iaitu yang keenam, lalu dia digulingkan.

Memerintah pula
 1. Al Mu’tashim (i), lalu dia digulingkan setelah lima belas hari dan dikembalikan Al Mutawakkil namun digulingkan lagi.

Lalu dibai’ah pula
 1. Al Watsiq, kemudian Al Mu’tashim (ii), lalu dia digulingkan dan dikembalikan lagi Al Mutawakkil yang memerintah sehingga mangkat.

Kemudian

 1. Al Musta’iin,
 2. Al Mu’tadhid,
 3. Al Mustakfi, dan
 4. Al Qaim iaitulah yang keenam daripada Al Mu’tashim yang pertama (1) dan Al Mu’tashim yang kedua (2) lalu dia digulingkan.

Kemudian Al Mustanjid yang sedang memerintah kini ( pada zaman Imam As Suyuti rh ) dan dia adalah khalifah yang ke 51 daripada Bani Abbasiyah.  

Tamat perkataan Imam As Suyuti.


[1] Sayyiduna Al Hasan tidaklah dijatuhkan, bahkan beliau sendiri secara sukarela menyerahkan kekhalifahan kepada Sayyidina Mu’awiyah radhiyalluanhum ajma’iin.


3 comments: