Monday, July 11, 2011

DI MANAKAH PINCANGNYA DEMOKRASI? - MUKADDIMAH

Bismillah.

Urusan kepimpinan adalah urusan yang sangat agung dan penting. Kerana itulah ia dikenal dengan sebutan "Imamatul 'Uzhma". Dek kerana begitu agungnya urusan ini di dalam agama, maka para Sahabat telah mendahulukan urusan melantik pemimpin -iaitu Khalifah- sebelum urusan menyemadikan jasad Baginda SAW yang mulia itu.

Bermula itu, dilantiklah Abu Bakr radhiyallu 'anhu sebagai Khalifah Umat Islam yang pertama. Beliau digelar Khalifah yang bererti Pengganti, kerana kedudukannya sebagai pengganti tugas-tugas Nabi SAW di dalam menguruskan Umat dan menegakkan agama, iaitulah apa yang disebut sebagai "Iqaamatuddin wa Siyasatuddunya" yang bermaksud "Menegakkan agama dan mentadbir dunia". Ini disebabkan para Rasul sebelum Nabi kita SAW, tatkala wafat seorang mereka, maka akan disusuli oleh Nabi dan Rasul yang lain. Namun, oleh kerana Rasulullah SAW adalah Penutup Segala Nabi dan Rasul yang tiada lagi sesudah Baginda Nabi yang lain, maka yang akan meneruskan tugas yang mulia itu adalah Para Khalifah, yakni Pengganti Nabi SAW di dalam segala tugasnya melainkan saja Kenabian tidak akan diberikan kepada mereka.

Demikianlah. Aku menyebutkan sejarah disebalik munculnya penggunaan perkataan Khalifah itu, kerana ada segolongan manusia yang bersemangat mengembalikan Sistem Kekhalifahan -dan itu adalah niat yang murni baik- dengan membataskan pemimpin itu dengan perkataan Khalifah sahaja. Maka itulah sebabnya aku catitkan sebagai ingatan. Sedangkan yang benar adalah disebutkan pemimpin itu sebagai Imam. Adapun gelarnya, boleh jadi saja seorang Presiden, Perdana Menteri, YDP Agong, Sultan, Raja, Cansellor dan sebagainya, tertakluk kepada konteks negara, zaman dan suasana. Berkenaan seorang Imam tunggal mentadbir dunia sejagat di bawah sistem Islam, maka ia tidak akan berlaku lagi sehinggalah ditabalkan Imam Mahdi. Ini bukanlah ungkapan pesimis, tetapi berdasarkan realiti dan pemahaman hadith oleh para ulama.

Nah! Kita akan cuba memfokuskan, bagaimanakah Para Khalifah bermula Sayyidina Abu Bakr itu dipilih. Dan kita akan cuba pula membandingkan apakah sistem demokrasi yang diamalkan di dalam banyak negara di dunia termasuk negara kita ini dengan pemilihan yang ditunjukkan Para Sahabat dan generasi kurun yang terbaik itu lebih bagus di dalam urusan ini atau sebaliknya. Seterusnya kita akan cuba mencari ide melakar jalan bagaimanakah seharusnya pemilihan yang terbaik patut diamalkan di dalam konteks Malaysia.. Dan lain-lain lagi, insyaAllah.