Wednesday, June 19, 2013

'IZZAH"..... Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pengajaran)....."  
(Surah Aali 'Imran: 140)