Tuesday, July 12, 2011

DI MANAKAH PINCANGNYA DEMOKRASI? - 2

Baiklah!

Aku akan menulis secara ringkas sahaja dulu. Jika ada waktu yang memadai barulah aku akan cuba memperpanjang lebarkannya, insyaAllah.

Di antara kepincangan-kepincangan demokrasi adalah:-

1. Memberi hak memilih pemimpin kepada setiap orang.

Ini adalah kepincangan yang sangat bertolak belakang dengan cara memilih yang digaris bawahkan secara umum oleh ajaran Islam. Perlu kita bezakan, hak memilih pemimpin tidaklah boleh disamakan dengan hak menasihati pemimpin. Menasihati pemimpin tidaklah akan menyebabkan kepimpinan berada pada kemungkinan boleh terlepas kepada genggaman orang yang tidak layak, berbeza dengan hak memilih pemimpin dengan cara mengundi yang diamalkan sistem demokrasi.

Kenapa kita katakan hak mengundi yang akan menabalkan seseorang pemimpin berdasarkan bilangan undi terbanyak adalah satu kepincangan demokrasi? Alasannya seperti berikut:-

1. Urusan kepimpinan adalah satu urusan yang sangat agung seperti yang telah disinggung di dalam mukaddimah. Sedangkan hak mengundi membolehkan setiap golongan masyarakat yang terdiri daripada orang awam menabalkan pemimpin. Di dalam ajaran Islam, memilih pemimpin bukanlah semudah memangkah pada kertas undi sahaja. Ia memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam berkenaan kriteria kelayakan seorang pemimpin seperti yang digariskan oleh Islam. Ia turut memerlukan kefahaman ilmu usul bagi menimbang manfaat dan mudharat, ilmu jarh wa ta'dil dalam menilai peribadi calon yang difikir layak dan lain-lain cabang ilmu yang banyak.Secara ringkasnya ini adalah martabat para ulama. Para ulama lah yang sepatutnya mengangkat pemimpin, seterusnya memandu mereka di atas panduan Islam. Itulah cara yang sebenar. Sedihnya, di dalam Parti berlabel Islam pun menggunakan sistem undian suara terbanyak ini di dalam pemilihan pemimpin mereka.

Hak memilih pemimpin yang diberikan kepada orang awam mengikut sistem demokrasi menjadikan urusan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya (urusan memilih pemimpin) yang akhirnya menyebabkan urusan kepimpinan itu sendiri akan diserahkan kepada bukan ahlinya. Lalu terjadilah apa yang disebut Rasulullah SAW yang bermaksud: "Apabila amanah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah As-Sa'ah" ( segolongan ulama menafsirkan saat disini adalah saat kehancuran urusan tersebut. Manakala majoriti ulama mengatakan maknanya adalah kiamat).

Bersambung...