Wednesday, May 23, 2012

MUHASABAH LAGI

Kata Anas bin Malik r.a:

"Sekiranya seorang lelaki memeluk Islam semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia, maka sebelum sempat menjelang petang melainkan Islam itu sendiri menjadi sesuatu yang lebih ia cintai berbanding dunia dan seisinya".

(Ibn Rajab Al Hanbali, Lataiful Ma'aarif, 37)

Kita sudah memeluk Islam semenjak lahir, namun adakah Islam lebih kita cintai?

Ataukah dunia dan keindahannya yang lebih kita kasihi?

No comments: