Wednesday, February 8, 2012

HIKMAH - #8

Membelanjakan ilmu daripada gedung khazanah Tuhan,
apakah mungkin akan berkurang?"

No comments: